Tietoturva on nykyaikana entistä tärkeämpää, sillä suuri osa elämästämme on verkossa. Henkilökohtaiset tiedot, rahaliikenne, viestinnät, ja monet muut arvokkaat asiat ovat kaikki digitaalisessa maailmassa. Tämä tarkoittaa, että meidän on oltava entistä tietoisempia tietoturvan merkityksestä, ja siitä, miten voimme suojella itseämme verkossa. Tämä on juuri se syy, miksi tietoturvakuukausi on niin tärkeä.

Tietoturvakuukauden aika pyritään lisäämään tietoturvatietoisuutta ja auttamaan ihmisiä oppimaan, miten he voivat suojella itseään ja henkilökohtaisia tietojaan verkossa. Tietoturvakuukauden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, seminaareja, ja koulutuksia, jotka liittyvät tietoturvaan, ja siihen, miten voimme välttää verkkouhkia. Moni ei täysin ymmärrä, millaisia riskejä he kohtaavat verkossa, mutta tämä kampanja auttaa kaikkia hahmottamaan ne paremmin.

Tietoturvakuukausi tarjoaa laajan kirjon koulutusmahdollisuuksia, joiden avulla voimme oppia niin tietoturvan perusteita kuin edistyneempiäkin taitoja. Tämä on erityisen arvokasta niille, jotka eivät ole teknisiä asiantuntijoita, mutta silti haluavat oppia suojelemaan itseään verkossa. Kampanja edistää tietoturvakulttuuria, joka on nykyaikaisessa elämässämme välttämätöntä. Mitä useampi ihminen ymmärtää ja soveltaa hyviä tietoturvakäytäntöjä, sitä turvallisempi koko digitaalinen maailma on.

Yksi merkittävä tapahtuma, joka on osa tietoturvakuukautta, on "Centria DropIn", joka järjestettiin Ylivieskan kampuksella. Tämä tapahtuma on loistava esimerkki siitä, miten tietoturvakuukausi voi tuoda yhteen asiantuntijoita, tietoturvayhteisön jäseniä ja yrityksiä edistämään tietoturvaa.

Centria SecuLab oli mukana Centria DropIn-tapahtumassa. NOPSA projektin puitteissa esiteltiin hyviä tietoturvaratkaisuja ja -käytänteitä. Centria SecuLabin asiantuntijat tarjosivat mm. vinkkejä ja neuvoja, miten suojella tietojaan ja laitteitaan verkossa.

Kaiken kaikkiaan tietoturvakuukausi ja tapahtumat kuten Centria DropIn ovat tärkeitä, jotta voimme suojella itseämme ja yhteiskuntaamme verkkouhilta. Tietoturvasta huolehtiminen on jokaisen vastuulla, ja tällaiset kampanjat auttavat meitä ymmärtämään ja toteuttamaan tietoturvakäytäntöjä entistä paremmin. On tärkeää pitää huolta omasta ja muiden tietoturvasta, jotta voimme nauttia digitaalisesta maailmasta turvallisesti.

Centria DropIn

 

Kuvassa Joni Jämsä, Lehtori, FM (Tekn.) Centria DropIn tapahtumassa.