Prosessiautomaatio on teknologia, joka mahdollistaa prosessien automatisointiin ja kunnossapitoon tarvittavan tiedon ja ohjauksen. Tämä teknologia sisältää useita eri osia, kuten DCS (Distributed Control System) ja informaatiojärjestelmät, jotka tarjoavat tehokkaan työkalun prosessien hallintaan ja seurantaan.

Web-käyttöliittymät ovat myös tärkeä osa prosessiautomaatiota, koska ne mahdollistavat helppokäyttöisen ja laajasti saatavilla olevan pääsyn prosessien hallintaan ja seurantaan. Tämän avulla voidaan varmistaa, että prosessit toimivat tehokkaasti ja luotettavasti, mikä puolestaan parantaa tuotannon tehokkuutta ja lisää yrityksen kilpailukykyä.

Prosessiautomaatio on tärkeä osa teollisuuden kehitystä ja sen avulla voidaan tehostaa ja parantaa eri teollisuudenalojen prosessien toimintaa. Se tarjoaa mahdollisuuden lisätä tehokkuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää ympäristövaikutuksia.