Virtuaalisen käyttöönoton demonstraatiossa toteutamme tuotantolinjastojen simulaatioita tuotantokohteista. Näissä demonstraatioissa voidaan tutkia ja selvittää erilaisia tapoja hyödyntää robotiikkaa tuotantolinjoilla, mallintaa tuotantolinjojen erilaisia layout-ratkaisuja sekä seurata ja analysoida prosessien suorituskykyä yrityksesi kohteista.

Virtuaalisen käyttöönoton demonstraatioiden avulla yritykselle saavat tärkeää tietoa ja näkökulmia siitä, kuinka tehokkaasti tuotantolinjastot toimivat ja missä kehityskohteita on. Näin voidaan parantaa tuotantolinjojen toimivuutta ja tehokkuutta sekä lisätä yrityksen kilpailukykyä.

Virtuaalisen käyttöönoton demonstraatioiden avulla voidaan myös tutkia ja kehittää uusia tapoja hyödyntää teknologiaa tuotantolinjojen hallinnassa, automatisoinnissa ja käynnissäpidossa. Näin voidaan varmistaa, että yrityksesi on ajan tasalla teknologian kehityksessä ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaat mahdolliset ratkaisut.

 

Esimerkki virtuaalisen käyttöönoton toteuttamisesta tuotantolinjan suunnitteluun:

Esimerkki virtuaalisen käyttöönoton toteuttamisesta tuotantolinjan suunnitteluun

1. Tuodaan skannattu pistepilvi Visual Components ohjelmaan

 

kuvaKootaan pistepilven mukaisesti virtuaalinen malli käyttäen hyödyksi Visual Componentsin laajaa tuote- ja komponenttikirjastoa.

2. Kootaan pistepilven mukaisesti virtuaalinen malli käyttäen hyödyksi Visual Componentsin laajaa tuote- ja komponenttikirjastoa.

 

Virtuaalista mallia voidaan tarkastella pistepilven kanssa, jossa tuodut komponentit ovat pistepilven päällä.

3. Virtuaalista mallia voidaan tarkastella pistepilven kanssa, jossa tuodut komponentit ovat pistepilven päällä.

 

Pistepilvi voidaan piilottaa virtuaalisesta mallista, jolloin eri tuotteiden ja komponenttien siirtelyä tuossa mallissa pystytään tekemään vaivatta. Tämä helpottaa esimerkiksi layoutin suunnittelua olemassa olevalle tai uudelle tuotantolinjalle.

4. Pistepilvi voidaan piilottaa virtuaalisesta mallista, jolloin eri tuotteiden ja komponenttien siirtelyä tuossa mallissa pystytään tekemään vaivatta. Tämä helpottaa esimerkiksi layoutin suunnittelua olemassa olevalle tai uudelle tuotantolinjalle.

 

 Tuotantotilasta voidaan tehdä tarkka 3D-malli 360° -valokuvien ja laserkeilauksen avulla, joka vastaa teollisuuslaitoksen tilaa sellaisena kuin se on. Tilassa on mahdollista navigoida virtuaalilasien avulla. Tilaan voidaan lisätä linkkejä laitteistojen ja prosessien dokumentaatiosta, kuvista ja videoista.

5. Tuotantotilasta voidaan tehdä tarkka 3D-malli 360° -valokuvien ja laserkeilauksen avulla, joka vastaa teollisuuslaitoksen tilaa sellaisena kuin se on. Tilassa on mahdollista navigoida virtuaalilasien avulla. Tilaan voidaan lisätä linkkejä laitteistojen ja prosessien dokumentaatiosta, kuvista ja videoista.